در صورتی که قصد ایجاد یک ساب دامنه (بدون ایجاد یک وب سایت برای این ساب دامنه) و اتصال آن به یکی از پوشه های وب سایت فعلی را دارید طبق راهنمای زیر عمل نمایید

در صورتی که قصد ایجاد یک ساب دامنه (بدون ایجاد یک وب سایت برای این ساب دامنه) و اتصال آن به یکی از پوشه های وب سایت فعلی را دارید طبق راهنمای زیر عمل نمایید:

1. ساب دامنه ی مورد نظر را ایجاد کنید :

نحوه ایجاد ساب دامنه

2. ساب دامنه ی مورد نظر را به وب سایت فعلی خود اضافه نمایید.

نحوه اتصال ساب دامنه به یک وب سایت

تا به اینجای کار با ورود آدرس ساب دامنه ی مورد نظر خود در مرورگر باید وب سایت خود را مشاهده نمایید.

3. ساب دامنه ی مورد نظر خود را به یکی از پوشه های وب سایت فعلی متصل نمایید برای این منظور در پنل هاست خود بر روی “File Manager” کلیک کنید:

نحوه اتصال ساب دامنه به یک پوشه از وب سایت فعلی

 

4. در صفحه باز شده روی پوشه ی سایت کلیک کنید:

5. در این جا روی پوشه ی “wwwroot” کلیک نمایید:

 

6. در این قسمت فایلی قرار دارد به نام  “Web.config” که تنظیمات وب سایت شما را دارد آیکون ویرایش را کلیک کنید:

7. مطابق با شکل زیر آن را ویرایش نمایید.

دقت نمایید که برای هر ساب دامنه باید یک rule اضافه کرده و بخش های “pattern” و “url” را ویرایش نمایید.