در صورتی که قصد ایجاد یک ساب دامنه (بدون ایجاد یک وب سایت برای این ساب دامنه) و اتصال آن به یکی از پوشه های وب سایت فعلی را دارید طبق راهنمای زیر عمل نمایید:

1. ساب دامنه ی مورد نظر را ایجاد کنید :

نحوه ایجاد ساب دامنه

2. ساب دامنه ی مورد نظر را به وب سایت فعلی خود اضافه نمایید.

نحوه اتصال ساب دامنه به یک وب سایت

تا به اینجای کار با ورود آدرس ساب دامنه ی مورد نظر خود در مرورگر باید وب سایت خود را مشاهده نمایید.

3. ساب دامنه ی مورد نظر خود را به یکی از پوشه های وب سایت فعلی متصل نمایید برای این منظور در پنل هاست خود بر روی “File Manager” کلیک کنید:

نحوه اتصال ساب دامنه به یک پوشه از وب سایت فعلی

 

4. در صفحه باز شده روی پوشه ی سایت کلیک کنید:

5. در این جا روی پوشه ی “wwwroot” کلیک نمایید:

 

6. در این قسمت فایلی قرار دارد به نام  “Web.config” که تنظیمات وب سایت شما را دارد آیکون ویرایش را کلیک کنید:

 

7. مطابق با شکل زیر آن را ویرایش نمایید.

دقت نمایید که برای هر ساب دامنه باید یک rule اضافه کرده و بخش های “pattern” و “url” را ویرایش نمایید.