در کنترل پنل Websitepanel شما میتوانید صفحه پیش فرض (Default page) مربوط به هاست خود را تغییر دهید .
برای مثال برای افزودن صفحه ی index.php یا صفحات مشابه به لیست صفحات پیشفرض وبسایت خود به
صورت زیر عمل نمایید

 در کنترل پنل Websitepanel شما میتوانید صفحه پیش فرض (Default page) مربوط به هاست خود را تغییر دهید . برای مثال برای افزودن صفحه ی index.php یا صفحات مشابه به لیست صفحات پیشفرض وبسایت خود به صورت زیر عمل نمایید:

1. در کنترل پنل Website Panel از بخش “Web” گزینه ی “Web Sites” را انتخاب کنید:

2. در پنجره ی باز شده بر روی وب سایت مورد نظر خود کلیک کنید:

3. سپس در پنجره ی باز شده در جعبه متن “Default Documents” می توانید صفحه ی مورد نظر را به ابتدای لیست صفحات پیشفرض در وب سایت خود اضافه نمایید:

و در انتها بر روی دکمه “Update” کنید.