از طریق کنترل پنل می‌توانید حساب‌های ایمیل جدید ایجاد کنید، مشخصات حساب‌های ایمیل‌تان را (شامل رمز عبور، فضای صندوق پستی، فوروارد کردن ایمیل‌ها و…) تغییر دهید یا حساب‌های ایمیل‌تان را حذف کنید.

جهت ایجاد حساب ایمیل از دستورالعمل زیر استفاده نمایید:

1. جهت ایجاد ایمیل بعد از ورود به کنترل پنل بر روی “Mail”  و سپس بر روی ” Accounts ” کلیک نمایید:

نحوه ساخت ایمیل در websitepanel

2. سپس بر روی ” Create Mail Accounts ” کلیک نمایید:

نحوه ساخت ایمیل در websitepanel

3. در این مرحله شما باید “نام کاربری ایمیل” و “رمز عبور “به همراه “مقدار فضا” مربوط به ایمیل اختصاص دهید :

جهت اختصاص فضا به ایمیل در کادر مربوط به ” Mailbox Size Limit , MB ” مقدار مورد نظر را وارد نمایید.

و جهت forward کردن ایمیل به آدرسی خاص : ایمیل مورد نظر را در کادر ” Forward Mail to Address ”  وارد نمایید و در آخر بر روی ” Save ” کلیک نمایید.