در هاست های ویندوز به دو طریق می توان بانک اطلاعاتی را ایجاد کرد روش اول از طریق نرم افزار SQL Server Management Studio می باشد

و روش دیگر از طریق Website Panel می باشد که در این آموزش قصد داریم از طریق پنل Website Panel  بانک اطلاعاتی را ایجاد کنیم.

1.جهت ایجاد بانک اطلاعاتی در کنترل پنل websitepanel ابتدا به کنترل پنل ورود شوید در پنل خود بر روی “Database”  و سپس بر روی “SQL Server 2012” کلیک نمایید:

 

2. جهت ساخت بانک اطلاعاتی جدید بر روی “Create Database” کلیک نمایید:

نحوه ساخت بانک اطلاعاتی در کنترل پنل websitepanel

 

3. در این قسمت “نام بانک اطلاعاتی” را وارد نمایید:


و در آخر بر روی ” Save ” کلیک کنید.